Plastové jímky

Jímka (žumpa) je nádrž, která zadržuje odpadní vodu. Voda z ní nikam neodtéká, protože není opatřena odtokem (přelivem). K jejímu vyprázdnění je nutné objednat fekální vůz. Žumpa se používá v oblastech, kde není možné se napojit na kanalizaci, například u chat.

Kruhový tvar

Hranatý tvar

Kdy jímky samonosné?

Když může být usazena v jakémkoliv prostředí bez spodní vody nebo jílovité půdy.

Není vhodná do míst, kde bude staticky zatěžována.

Je vhodná na zadržení odpadní vody.

Používá se v oblastech, kde není možné se napojit na kanalizaci např. u chat

Kdy jímky dvouplášťové?

Využívají se v místech s výskytem vyšší hladiny spodní vody.

Jsou určeny do míst s jílovitou půdou.

Odolá bez sebemenších problémů tlakům spodní vody.

Používá se v oblastech, kde není možné se napojit na kanalizaci např. u chat.

Kdy jímky k obetonování?

Je vhodná do míst poblíž příjezdových cest a komunikací.

Po zabetonování je polop pojízdný.

Nehodí se do míst s výskytem spodní vody.