Plastové septiky

Septik je nádrž, která díky své konstrukci předčišťuje odpadní vodu. Skládají z 2 nebo 3 komor. To znamená, že je rozdělení septiku řešeno přepážkami. Čím více komor, tím je čištění účinnější a slouží jako první stupeň předčištění odpadních vod z koupelny, WC a také kuchyně. Voda po částečném předčištění putuje do kanalizace. Zbytek kalů a nečistot zůstává v jednotlivých komorách, kde postupně vyhnívají. Vyhnívání lze urychlit přípravky s obsahem užitečných enzymů a bakterií. Kal ze septiku musíte také občas vyvážet, ale tímto se sníží interval vyvážení.

Kruhový tvar

Hranatý tvar

Kdy septiky samonosné?

Když může být usazen v jakémkoliv prostředí bez spodní vody nebo jílovité půdy.

Hodí se k RD, chatám a penzionům a dalším komerčním budovám.

Používají se na splaškovou vodu z WC, koupelen, umývadel a kuchyňských dřezů.

Kdy septiky dvouplášťové?

Tento typ se používá v místech s výskytem vyšší hladiny spodní vody.

Je taktéž vhodný do záplavových oblastí.

Používají se na splaškovou vodu z WC, koupelen, umývadel a kuchyňských dřezů.

Kdy septiky k obetonování?

Je vhodný do míst poblíž příjezdových cest a komunikací.

Po zabetonování je septik pojízdný.

Používají se na splaškovou vodu z WC, koupelen, umývadel a kuchyňských dřezů.