Přečerpávací nádrže

Jedná se o plastové nádrže (šachty) osazené příslušným technologickým vystrojením pro čerpání kapalin. Nejčastější využití naleznou přečerpávací jímky (stanice) především u domů a dalších objektů, které nelze napojit na gravitační kanalizaci nebo také u domů s možností připojení k tlakové kanalizaci. Primárním účelem přečerpávacích jímek je tedy čerpání odpadních vod.

Chci tuto nádrž

Objednávka

Pro objednávky volejte na číslo +420 603 888 560 nebo pište na e-mail [email protected].

Ceník

Typ Průměr d (mm Výška pláště h (mm) Cena (Kč bez DPH)
PJS (samonosné) 1200 1000 21 200 Kč
PJD (dvouplášťové) 1200 2000 24 200 Kč
PJO (k obetonování) 1200 2000 19 200 Kč

Pozn.: k výšce je nutno připočíst 200 mm revizního komínu. Uvedená cena je včetně osazení jímky technologickým vystrojením.

Popis

Další využití naleznou tyto jímky při přečerpávání dešťových vod, spodních vod a dalších kapalin (při volbě vhodného materiálu pro výrobu přečerpávací jímky a jejího vystrojení v závislosti na chemické odolnosti použitých materiálů vůči čerpanému médiu. Lze použít na různé kapaliny kromě hořlavých kapalin).
Čerpanou kapalinu, pokud se nejedná o odpadní a dešťovou vodu, je nutno konzultovat s výrobcem a dodavatelem ITMS plast s.r.o. Velikost přečerpávací jímky a technologické vystrojení se volí podle vzdálenosti objektu, požadované dopravní výšce a průtoku.

Výbava

Součástí dodávky není elektrorozvaděč. Pokud má být přečerpávací jímka dodána s rozvaděčem – nutno tento požadavek sdělit výrobci.
Součástí cenové nabídky není čerpadlo a plovákové spínače. Vhodné čerpadlo bude vybráno a do cenové nabídky doplněno na základě konzultace požadavků investora na přečerpávací jímku.

Fotogalerie