Plastová jímka kruhová samonosná

Jímka (žumpa) je nádrž, která zadržuje odpadní vodu. Voda z ní nikam neodtéká, protože není opatřena odtokem (přelivem). K jejímu vyprázdnění je nutné objednat fekální vůz. Žumpa se používá v oblastech, kde není možné se napojit na kanalizaci, například u chat.

Chci tuto jímku

Objednávka

Pro objednávky volejte na číslo +420 603 888 560 nebo pište na e-mail [email protected].

Ceník

Jímka (m³) Průměr d (mm) Výška pláště h (mm) Cena (Kč bez DPH)
JKS-1,5 1300 1500 13 700 Kč
JKS-2 1500 1500 14 500 Kč
JKS-3 1800 1500 16 500 Kč
JKS-4 2000 1500 17 900 Kč
JKS-5 2200 1500 19 600 Kč
JKS-6 2400 1500 21 100 Kč
JKS-7 2600 1500 23 500 Kč
JKS-8 2800 1500 25 600 Kč
JKS-9 2600 2000 28 300 Kč
JKS-10 2700 2000 29 800 Kč
JKS-12 3000 2000 31 900 Kč
JKS-15 3200 2000 36 600 Kč

Pozn.: k výšce je nutno připočíst 300 mm revizního komínu.
Detailnější údaje najdete v technickém listu pro jímku samonosnou, který je ke stažení zde.

Nejste spokojeni s cenou?

Tak si sestavte jímku sami.

Cenová kalkulace ZDARMA!

Sestavím si jímku sám

Popis

Plastová jímka samonosná je určená na odpadní a splaškovou vodu. Hodí se tam, kde není možnost napojit se na místní kanalizaci. Samonosná plastová jímka (žumpa) není vhodná do míst se zvýšeným výskytem spodní vody, jílovité půdy a do míst, ve kterých bude nádrž jímky (žumpy) výrazně staticky zatěžována. To znamená, že kruhová plastová jímka nepatří k místům pozemních komunikací a v blízkosti opěrných zdí. Usazení nádrže spočívá v položení na základovou desku a následném obsypání zeminou. Ke každé plastové samonosné jímce dodáváme montážní spis s přesnými informacemi o usazení a napojení.

Největší výhody jímek kruhových samonosných

Výbava

Fotogalerie