Čistírny odpadních vod

Jedná se o řadu mechanicko-biologických ČOV, které slouží k čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů a rekreačních objektů.

Chci tuto ČOV

Objednávka

Pro objednávky volejte na číslo +420 603 888 560 nebo pište na e-mail [email protected].

Ceník na míru


Popis

Konstrukce u naší čistírny odpadních vod je navržena jako samonosná pochůzná. Usazuje se na základovou betonovou desku, obsyp a zásyp provádíme štěrkopískem a současně čistírnu plníme čistou vodou. V případě, že je v místech zvýšený výskyt spodní vody – usazení probíhá odlišněji.
Do této domovní čistírny nelze vypouštět pouze odpadní vodu z objektů, ve kterých je používán drtič odpadu. Své uplatnění nalezne domovní čistírna v domech, které nemohou odvádět odpadní vodu na centrální čistírnu odpadních vod. Velkou výhodou domovní ČOV je ekonomický provoz a nenáročnost na obsluhu.
Domovní čistírnu odpadních vod tvoří polypropylenový celoplastový kontejner, který je rozdělen přepážkami na jednotlivé komory, ve kterých probíhají postupně jednotlivé procesy. Vstup do čistírny je řešen pochůzným poklopem s UV stabilizací, který nám čas od času umožňuje provést revizi a sledovat jednotlivé procesy probíhající uvnitř.

Největší výhody ČOV

Fotogalerie