Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty slouží k umístění vodoměru, čerpadla nebo rozvodů vody. Využívají se především k připojení vodovodního řadu a nemovitosti v místě, kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy nebo tam, kde je místo pro napojení vodovodní přípojky od budovy velmi vzdáleno. Obecně se udává vzdálenost 10 metrů a více.

Kruhový tvar

Hranatý tvar

Kdy šachty samonosné?

Vodoměrné šachty slouží k umístění vodoměru, čerpadla nebo rozvodů vody.

Umísťují se na soukromém pozemku hned vedle hranice s veřejným pozemkem.

Není vhodná do míst se zvýšeným výskytem spodní vody, jílovité půdy a do míst, ve kterých bude šachta staticky zatěžována.

Kdy šachty dvouplášťové?

Využíva se v místech s výskytem vyšší hladiny spodní vody.

Vodoměrné šachty slouží k umístění vodoměru, čerpadla nebo rozvodů vody.

Kdy šachty k obetonování?

Vodoměrné šachty slouží k umístění vodoměru, čerpadla nebo rozvodů vody.

Nádrž se využívá především v místě s vyšším statickým zatížením.